Massa de Harumaki, Banana, Chocolate Branco e Doce de Leite.

1 unidade: R$ 6,90  |  2 unidades: R$ 11,90
3 unidades: R$ 17,90  |  4 unidades: R$ 21,90